Asbestinventarisatie en onderzoek

Afhankelijk van het onderzoeksdoel wordt met u gezamenlijk een onderzoeksstrategie bepaald. De onderzoeken kunnen afzonderlijk of gecombineerd worden uitgevoerd en gerapporteerd.

Blootstellingsonderzoek|validatiemetingen

De werkgever is in kader van het Arobesluit verplicht om voorafgaand aan werkzaamheden de risico's van het werk te inventariseren. Hiervoor kan het nodig zijn dat een blootstellingsonderzoek dient plaats vinden.

Het doel van blootstellingsonderzoek is om vast te stellen of mensen, tijdens de uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden, een gezondheidsrisico lopen als gevolg van in het bedrijf aanwezige stoffen.

Second opinion

De ervaring leert dat interpretatie van onderzoeksresultaten en de gegeven adviezen worden opgeblazen. In de praktijk betekent dit dat er onnodig veel maatregelen worden getroffen en dit resulteert in behoorlijke kosten van het asbestproblematiek.

U kunt bij ons terecht voor een second opinion mocht u twijfelen aan de onderzoeksresultaten.

Locatie

Veelmanlanden 33,

7542MC Enschede

Neem contact op

Mobiel +31 (0) 643257717
Email: info@i4solutions.nl